ตัวยึดกระจกห้องน้ำกันแกว่ง

ตัวยึดกระจกห้องน้ำกันแกว่ง

H900

- สำหรับท่อ 19มม (3/4")
- สำหรับท่อ 25มม (1")

ตัวยึดกระจกห้องน้ำกันแกว่ง

H903

- สำหรับท่อ 19มม (3/4")
- สำหรับท่อ 25มม (1")

ตัวยึดกระจกห้องน้ำกันแกว่ง

H905

- สำหรับท่อ 19มม (3/4")
- สำหรับท่อ 25มม (1")

ตัวยึดกระจกห้องน้ำกันแกว่ง

H906

- สำหรับท่อ 19มม (3/4")
- สำหรับท่อ 25มม (1")

ตัวยึดกระจกห้องน้ำกันแกว่ง

H907

- สำหรับท่อ 19มม (3/4")
- สำหรับท่อ 25มม (1")

อุปกรณ์สแตนเลสห้องน้ำอื่นๆ